Medjunarodni-znanstveno-strucni-skup-2020-1

POZIVNO PISMO
MEĐUNARODNI ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP

GASTARBAJTERSKA ISELJENIČKA POEMA
– OD STVARNOSTI DO ROMANTIZMA
Zagreb, 19. i 20. listopada 2020.

Poštovani,

zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas o tijeku organizacije međunarodnoga znanstveno-stručnoga
skupa „Gastarbajterska iseljenička poema – od stvarnosti do romantizma“.

Skup organiziraju Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko katoličko sveučilište.

Hrvatski su iseljenički valovi i stradavanja tijekom cijeloga 20. i u dva desetljeća 21. stoljeća u
znanstvenom smislu u odnosu na druga zbivanja tijekom navedenoga razdoblja bili uglavnom
gotovo zaboravljana tema. Znanstveni skup o iseljeničkim posebnostima gastarbajterske ere,
šezdesetih godina prošlog stoljeća, dosad nije održan, a uzročno-posljedične uvjetovanosti siline
iseljavanja iz toga vremena na hrvatski gospodarski, prostorni, društveni, demografski i ukupni
razvoj stručno-znanstveno dosad nisu rasvijetljene.

Tragovi su neospornoga egzodusa vidljivi u cijelom razdoblju koje je slijedilo, njegovim se
obilježavanjem i političko-statističkom kategorizacijom pod privremeno iseljavanje, uz podvođenje
pod ekonomsku emigraciju, prikrivalo stvarne razloge otvaranja granica tadašnje države, a osobito
se nastojalo prikriti njegovu političku uvjetovanost. Prošla su vremena prešućivanih demografskih
tema pa su nam iskustva, zakonitosti, uvjetovanosti i spoznaje iz hrvatske gastarbajterske priče
neophodni u razumijevanju recentnoga egzodusa iz Hrvatske.

Stoga na skup pozivamo sve zainteresirane znanstvenike i stručnjake (povjesničare, sociologe,
politologe, ekonomiste, demografe, psihologe, filozofe, teologe, filologe, kulturologe,
komunikologe, pravnike, pedagoge, socijalne radnike, antropologe itd.) u Republici Hrvatskoj,
hrvatskom iseljeništvu i hrvatskom susjedstvu koji se bave istraživanjem hrvatskoga ili vlastitoga
iseljeništva. Skup će se održati 19. i 20. listopada 2020. u Zagrebu, imat će međunarodni znanstveni
odbor i međunarodnu recenziju radova objavljenih u zborniku.

Predviđene rasprave su: 1. Političke, ekonomske i ostale uvjetovanosti iseljavanja; 2.
Demografski potencijali i gubitci; 3. Društvena i politička marginalizacija gastarbajtera; 4. Političko
iseljeništvo i iseljenički tisak; 5. Gastarbajterski romantizam ili san o povratku; 6. Umjetnost u
egzilu; 7. Identitetsko bogatstvo iseljeništva; 8. Uloga gastarbajtera u obrani i oslobađanju Hrvatske;
9. Suvremeno iseljavanje mladih – studentske rasprave i 10. Rasprave on-line.

Zasebna je rasprava predviđena za studentska izlaganja. Stoga se posebno pozivaju studenti
kako bi svojim izlaganjima i radovima doprinijeli značenju skupa. Studentski radovi bit će objavljeni
u zasebnom dijelu zbornika i mogu razmatrati sve tematske cjeline.

Tijekom skupa bit će postavljena izložba o gastarbajterima, a pozivaju se i umjetnici koji svojim
izražajem žele pridonijeti razumijevanju gastarbajterske priče.

Kako bi se skupu mogli priključiti i sudionici koji iz opravdanih razloga ne će moći biti u Zagrebu,
organizirat će se zasebna rasprava on-line uživo.

Rok za predaju sažetaka je 15. srpnja 2020. godine.

Prijave, sažetke i upite moli se slati na adresu e-pošte: wkrasic@hrstud.hr

• Predviđeno vrijeme izlaganja je 15 minuta.
• Službeni i radni jezici skupa su: hrvatski, njemački i engleski.
• Prijava treba sadržavati naslov teme, sažetak do 300 riječi i 5 ključnih riječi, sve na
hrvatskom i engleskom ili njemačkom jeziku.
• Sažetak treba poslati u Wordovom dokumentu, pismo Times New Roman, veličina 12,
jednostruka razmaka.
• Nakon skupa bit će objavljen zbornik s recenziranim radovima.

Adresa održavanja skupa: Fakultet hrvatskih studija, Sveučilišni kampus Borongaj, Borongajska
cesta 83d, Zagreb, Hrvatska.

gastarbajteri.fhs.hr

S poštovanjem,

u ime Znanstveno-organizacijskoga odbora skupa
doc. dr. sc. Stjepan Šterc
doc. dr. sc. Tado Jurić

(Pozivnicu možete skinuti i u PDF formatu OVDJE)